Klikací rozpočet

Fin212M 2024-06 Typ: PDF dokument, Velikost: 210.66 kB

Rozpočet Bousín

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
2,92 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 114 200 Kč
Upravený rozpočet 170 219 Kč
Skutečné čerpání 170 219 Kč
Čerpání 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a svoz komunálních odpadů 58 000 65 699 65 699 100,00
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 30 000 37 027 37 027 100,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 24 214 24 214 100,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5 000 0 0 0,00
Ostatní nakládání s odpady 1 200 43 279 43 279 100,00
Celkem 114 200 170 219 170 219 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.