Poplatky

Poplatky ze psů

  • Poplatek činí 180.- za každého psa

Platby komunálního odpadu za rok 2023

  • Bezhotovostní platbu místního poplatku za svoz komunálního odpadu posílejte na účet č. 13026701/0100 s VS: rok, místní část(Bousín-01, Repechy-02) a číslo popisné. Příklad: rok 2024, Bousín 01, číslo popisné 9 = VS:2023019.
  • Poplatek pro rok 2024 je stanoven na 440Kč.  Pro chalupáře 440Kč. Stanovení poplatku lze najít ve vyhlášce platnou od 1.1.2022