Uzavírka silnice Drahany-Žárovice

Ohrožené prostory v měsíci SRPEN 2023 

Oznamujeme Vám, že v měsíci Srpnu 2023 budou střelbou ohroženy tyto prostory vojenského újezdu Březina dne 31. 8. 2023 

Poznámka: V průběhu měsíce může dojít ke změnám plánu střeleb. Tyto jsou dány na vědomí zainteresovaným subjektům, které uvědomí své podřízené.  

Průjezdnost je umožněna takto:

Dne 31.8. 2023 v době uzavření okruhu tři, bude uzavřena komunikace II.třídy 377 v úseku Drahany – Žárovice. Průjezdnost je umožněna takto:

  • do 08:00 h;
  • od 13:00 h do 13:40 h;
  • od 15:00 h do 15:40 h;
  • od 17:00 h do 17:40 h.

Přednosta

pplk. Ing. Roman Smolka, v.r.