Kulturní dům

Podmínky k pronájmu Kulturního domu v Bousíně

 • V případě pronájmu KD s kuchyňkou prosím dbejte našich pokynů
 • Kuchyňka bude předána ve stavu, jak jste ji převzali
 • Nádobí a ostatní příslušenství bude umístěno na svém místě
 • S manipulací s elektronikou bude nájemník poučen a bude mu manipulace ukázána
 • Voda od myčky po skončení bude uzavřena
 • Plyn od sporáku bude po skončení uzavřený
 • Lednička bude vyklizená a umytá

Kuchyňku předá a převezme správce KD nebo osoba k tomu určená. V případě rozbití, ztráty nebo znehodnocení vybavení v kuchyňce bude nájemci účtována částka dle ceníku.

 • Kulturní dům bude předán ve stavu, jak jste jej převzali
 • Stoly a židle budou na místě tomu určeném
 • Podium bude čisté a uklizené, tak jak jste je převzali
 • Při použití baru platí totéž viz. uvedeno výše
 • Do objektu není povolen vstup čtyřnohých mazlíčků.
 • Při pohybu mimo prostory objektu je nutné budovu zamykat.
 • Při vstupu do objektu je nutné překontrolovat funkčnost vybavení a případné závady nebo škody neprodleně nahlásit správci objektu nebo pověřené osobě.
 • Je přísně zakázáno užívat vybavení a zařízení objektu v rozporu s jeho účelem, vynášet ho mimo prostory objektu a záměrně ho poškozovat.
 • V celém objektu je ZÁKAZ KOUŘENÍ.
 • V objektu se dodržují obecně platné normy, zejména bezpečnostní, hygienické a protipožární.

                                                                                                                                               

                                                                ODPAD

1. Odpad je nutno třídit (papír, plasty, sklo a směsný) do košů barevně označených.

2. Koše jsou umístěny na viditelných místech v prostorách objektu.

3. Koše vynáší uživatel po skončení konané akce.

                                                              ENERGIE

1. Je nutné svítit pouze v prostorách, které se aktuálně využívají (kde jsou přítomni lidé).

2. V topné sezóně se větrá pouze krátce a intenzivně. Nesmí se nechávat otevřená okna a venkovní dveře, aby nedocházelo k zbytečnému úniku tepla a tím plýtvání elektrickou energií.

 3. Varná konvice se po každém použití pokládá mimo podstavec. Kávovar se vyčistí, vyleje přebytečná voda a vypne

4. Plynové topení je nastaveno na určitou teplotu, manipulace pouze správcem dle dohody

KD předá a převezme správce KD nebo osoba k tomu určená. V případě rozbití, ztráty nebo znehodnocení vybavení v kulturním domě bude nájemci účtována částka dle ceníku.

Ceník pronájmu KD + kuchyňka/den

(oslavy, workshopy, zábavné akce atd..)

Občané s trvalým pobytem zdarma/počítán den akce (tzn. Předání večer před akcí nebo ráno v den akce, přebírání další den ráno do 10.00 hod.)

Ostatní zájemci 800 Kč/počítán den akce (tzn. Předání večer před akcí nebo ráno v den akce, přebírání další den ráno do 10.00 hod.)

Energie budou počítány dle spotřeby

Ceník pronájmu KD bez kuchyňky/den

(např. besedy, schůze, přednášky, sportovní akce atd..)

Občané s trvalým pobytem  zdarma

Ostatní zájemci 600 Kč

Energie budou počítány dle spotřeby

Cena pronájmu za hodinu ……………… 60 Kč

(cvičení, tréninky aj..)

Souhlasím s podmínkami pronájmu

……………………………………….                                                           …………………………………………….

Pronajímatel                                                                                        Nájemce

 

Stav elektřiny před………………………………………  po…………………………………………………..

Stav plynu před…………………………………………..  po…………………………………………………..