Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Bousín O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálnách odpadů.pdf 20.9.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bousín O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.pdf 20.9.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bousín o místním poplatku z ubytovací kapacity.pdf 20.9.2019
Obecě závazná vyhláška obce Bousín o poplatku za komunální odpad.pdf
20.9.2019
vyhláška č.2 r.2019 o místním poplatku ze psů.pdf
15.4.2019

Vyhláška o nočním klidu.pdf

15. 2. 2019

Vyhláška o pořádání kulturních akcí.pdf

15. 2. 2019

Vyhláška o zákazu podomního prodeje.pdf

15. 2. 2019

Vyhlášky o veřejném pořádku na veřejných prostranstvích.pdf

15. 2. 2019

směrnice o zacházení s osobními údaji.pdf

28. 2. 2019

Vyhláška o komunitní kompostárně.pdf

1. 6. 2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

    Usnesení zastupitelstva

        

Oznámení

  • Bezhotovostní platbu místního poplatku za svoz komunálního odpadu posílejte na účet č. 13026701/0100 s VS: rok, místní část(Bousín-01, Repechy-02) a číslo popisné. Příklad: rok 2012, Bousín 01, číslo popisné 9 = VS:2012019.
  • Poplatek pro rok 2016 je stanoven na 440Kč. Stanovení poplatku lze najít ve výše uvedené vyhlášce 1/2015.

Výběrová řízení