Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Plán zimní údržby r.2019.pdf 6.11.2019
OZV č.4 2021 o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf 23.9.2021
 Obecně závazná vyhláška o stanovení společného školského obvodu základní školy.pdf 5. 6. 2020 
 OZV č.1 2021 o místním poplatku z pobytu.pdf  11. 5. 2021
OZV č.5 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf
23.9.2021
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf
15.4.2019

Vyhláška o nočním klidu.pdf

15. 2. 2019

Vyhláška o pořádání kulturních akcí.pdf

15. 2. 2019

Vyhláška o zákazu podomního prodeje.pdf

15. 2. 2019

Vyhlášky o veřejném pořádku na veřejných prostranstvích.pdf

15. 2. 2019

směrnice o zacházení s osobními údaji.pdf

28. 2. 2019

Ceník za svoz komunálního odpadu za rok 2021.docx

8.9.2021

Obecně závazná vyhláškao komunitním kompostování.pdf

14. 6. 2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

    Usnesení zastupitelstva

Oznámení platba o místním poplatku z pobytu

  • Platbu o místním poplatku z pobytu posílejte na účet č. 13026701/0100 s VS: vaše IČO
  • Poplatek je stanoven na 20Kč/den
  • Podmínky jsou ve vyhlášce č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
  • Ohlašovací povinnost je do 15ti dnů od zahájení činnosti

Výběrová řízení