Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Plán zimní údržby r.2019.pdf 6.11.2019
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů.pdf 20.9.2019
 Obecně závazná vyhláška o stanovení společného školského obvodu základní školy.pdf 5. 6. 2020 
 Obecně závazná vyhláška O místním poplatku z pobytu.pdf 31. 7. 2020 
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.pdf 31. 7. 2020
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity.pdf 31.7.2020
Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad.pdf
20.9.2019
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf
15.4.2019

Vyhláška o nočním klidu.pdf

15. 2. 2019

Vyhláška o pořádání kulturních akcí.pdf

15. 2. 2019

Vyhláška o zákazu podomního prodeje.pdf

15. 2. 2019

Vyhlášky o veřejném pořádku na veřejných prostranstvích.pdf

15. 2. 2019

směrnice o zacházení s osobními údaji.pdf

28. 2. 2019

Obecně závazná vyhláškao komunitním kompostování.pdf

14. 6. 2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

    Usnesení zastupitelstva

Oznámení

  • Bezhotovostní platbu místního poplatku za svoz komunálního odpadu posílejte na účet č. 13026701/0100 s VS: rok, místní část(Bousín-01, Repechy-02) a číslo popisné. Příklad: rok 2012, Bousín 01, číslo popisné 9 = VS:2012019.
  • Poplatek pro rok 2020 je stanoven na 440Kč, pro chalupáře 550 Kč 

Výběrová řízení