Klikací rozpočet

Fin212M 2024-05 Typ: PDF dokument, Velikost: 205.57 kB

Rozpočet Bousín

Daňové
55,85 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 851 000 Kč
Upravený rozpočet 2 961 210 Kč
Skutečné plnění 1 032 091 Kč
Plnění 34,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 1 400 000 1 400 000 527 914 37,71
Příjem z daně z příjmů právnických osob 630 000 630 000 167 950 26,66
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 360 000 360 000 172 156 47,82
Příjem z daně z nemovitých věcí 210 000 260 000 0 0,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 100 000 100 000 38 732 38,73
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 80 000 80 000 70 970 88,71
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 30 000 30 000 6 371 21,24
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 20 000 20 000 5 156 25,78
Příjem z poplatku z pobytu 10 000 10 000 0 0,00
Příjem z poplatku ze psů 6 000 6 000 5 040 84,00
Příjem ze správních poplatků 5 000 5 000 350 7,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu 0 20 000 5 000 25,00
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu 0 10 000 2 242 22,42
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 0 30 210 30 210 100,00
Celkem 2 851 000 2 961 210 1 032 091 34,85
sestaveno ke dni 31. 5. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

Fin212M_2024-05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,57 KiB

Rozpočty

Fin212M_2024-04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 198,01 KiB

Rozpočty

Fin212M_2024-03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,03 KiB

Rozpočty

Fin212M_2024-02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,16 KiB

Rozpočty

Fin212M_2024-01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,72 KiB