Bousín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

KNIHOVNA BOUSÍN – Jak pracujeme

Kulturní život se začal v obci rozvíjet až na přelomu 19. a 20. století. Velkým kulturním počinem bylo založení čtenářského spolku „Palacký“

Od roku 1963 převzal osvětovou besedu od tajemníka MNV Jaroslava Šrámka ředitel školy Jaroslav Hanák, který pečlivě spravoval i obecní knihovnu a k obohacení rodinných knihoven organizoval prodejní výstavky knih. Od roku 1980 byl knihovníkem Ing. Josef Julínek (osobnost Olomouckého kraje 2023), od roku 2020 je knihovnicí Dana Minxová.

 • Původní knihovna – nyní sklad knih
 • Knihozastávka – slouží k výpůjčce knih, k odpočinku, možnosti si knihu vzít, půjčit, vyměnit nebo přinést svoji. Knihozastávka se nezamyká, je k dispozici v každou denní i noční dobu.
 • Spolkovna s knihovnou – slouží všem věkovým kategoriím, rádi zde uvítáme jak místní, tak kolemjdoucí. Otevírací doba je v pondělí od 15 do 17 hodin a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. Mimo otevírací dobu si mohou zájemci nebo spolky zarezervovat čas návštěvy v rezervačním systému na stránkách obce. Knihovna nabízí výpůjčku knih, které jsou z výměnného fondu Městské knihovny v Prostějově. Dále cizojazyčnou literaturu, interaktivní chytrá pera a deskové hry. Mimo jiné je možnost vrátit se do času přehrávání gramofonových desek, zahrát si loutkové divadlo, kulečník nebo si jen tak povídat a odpočívat. Děti si mohou hrát v dětském koutku. Wifi a notebook je k dispozici. Je zde možnost dívat se na televizi, zapůjčit si projektor a promítat na velkoplošné plátno.

Kroužky v knihovně:

 • Angličtina – pro začátečníky, pokročilé, konverzace a doučování
 • Pravidelné tématické tvořivé dílničky
 • Keramika

Spolupráce se spolky:

SDH Bousín – pravidelná spolupráce při pořádání kulturních akcí – dětské dny, soutěže, divadelní představení, drakiády,

Spolek Rajka z.s. – kulturní akce, žonglérské dílničky, klaunská představení

Spolek bousínských a repešských žen Božen – setkávání, povídání si, příprava výstavy na téma Svatba, sbírání místních receptů a následné vydání Bósinské kuchařky

Afrika – pomoc africkým dětem, sbírka drobných školních potřeb  

Udržování tradic:

Velikonoce – hrkání

Mše svaté pod širým nebem

Mikulášská nadílka

Stavění a kácení máje

Obecní slavnosti

Důležitost – udržování tradic, připomínat si historii a příběhy lidí, kteří v našem kraji žili a žijí

Dáša Zouharová

 • Výstava k první zmínce o obcích Bousín a Repechy
 • Stromy s příběhem – bousínská lipová alej

Dana Vedra

 • Obce určené k zániku – vysídlení obcí Drahanska 1941 – 1945

Josef Julínek

 • Regionální literatura – Osobnost Olomouckého kraje

Monika Tmé

 • Obec Bousín – zřizovatel bousínské knihovny, Obec přátelská rodině a seniorům

Plánované akce knihovny:

 • Autorská čtení
 • Přednáška Dany Šimkové o Marii Terezii
 • Sbírka školních potřeb pro africké děti
 • Workshopy, besedy
 • Edukativní a deskové hry

 

Horáčtina

Bousínský plátek

Naše vize

Knihovna by měla být otevřeným oknem pro sbírání vědomostí, celoživotního vzdělávání, ale i místo pro setkávání, předávání zkušeností a informací, které nás obohacují.

Vize naší knihovny je velmi jednoduchá.

 • Udržet lidové a místní tradice
 • Učit děti vzájemné úcty a respektu
 • Vytvářet čtenářské návyky od dětství
 • Podporovat uvědomělý přístup ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy
 • Rozšířit stávající prostory o moderní a atraktivní místo pro všechny věkové kategorie
 • Udržovat mezigenerační vztahy, vytvářet zdravé prostředí komunity
 • Knihovna musí být důležitou součástí společenského a kulturního života
 • Poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám

Provozovatel

Obec Bousín

ičo: 00288047

Adresa

Bousín 2

V přízemí kulturního domu

79861

Ceník

Ceník služeb.pdf (187.44 kB)

Knihovní řád (315.44 kB)

Kontakt

Knihovnice:  Dana Minxová

Knihovna otevřena po dohodě na tel. 721 503 023

Úřední hodiny:
Pondělí od 15 hod. do 17 hod.

Čtvrtek od 17 hod. do 19 hod.

 

Aktuality a tipy na knihy najdete na facebookové stránce Knihovna Bousín.

Dotace z Olomouckeho kraje na Knihovnu obce Bousin