Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Vyhláška o odpadech 2018.pdf
15.3.2018
Obecně závazná vyhláška 1/2015
1.1.2016 
Obecně závazná vyhláška 1/2010
1. 1. 2011
Obecně závazná vyhláška 1/2012
1. 1. 2013

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Zápisy ze zasedání ZO Bousín

 

Usnesení zastupitelstva

 

Oznámení

  • Bezhotovostní platbu místního poplatku za svoz komunálního odpadu posílejte na účet č. 13026701/0100 s VS: rok, místní část(Bousín-01, Repechy-02) a číslo popisné. Příklad: rok 2012, Bousín 01, číslo popisné 9 = VS:2012019.
  • Poplatek pro rok 2016 je stanoven na 440Kč. Stanovení poplatku lze najít ve výše uvedené vyhlášce 1/2015.

Výběrová řízení

bousin_footer.png